فرق سند قطعی و وکالتی چیست؟ (5 تفاوت که در مشاوره حقوقی باید بدانید)

فرق سند قطعی و وکالتی

فرق سند قطعی و وکالتی چیست؟ کدام یک اعتبار بیشتری دارد؟ تفاوت سند قطعی و وکالتی در زمینه های مختلف به ویژه خودرو و ملک از جمله چالش هایی است که کاربران با آن مواجه می شوند. بررسی این موضوع مستلزم درک بهتر از مفهوم این دو سند است.

سند قطعی سندی خاص و مشخص شده است که برای هر کالایی توسط سازمان اصلی آن تعریف می شود. در حالیکه سند وکالتی سندی است که در آن فروشنده به خریدار برای انجام کارهای انتقال سند وکالت می دهد. تفاوت بین اسناد قطعی و وکالتی به مواردی چون محل تنظیم سند، مقررات مندرج در آن، مدت زمان اعتبار و مدارک آنها مربوط می شود. در ادامه بیشتر درباره هر یک از این موارد توضیح می دهیم.

سند قطعی چیست؟

اسناد قطعی شامل سندهایی هستند که با توجه به نوع کالای معامله شده مقررات مربوط به تنظیم آنها توسط ادارات یا سازمان های مربوط به همان کالا انجام می شود. این اسناد با نام خریدار تنظیم می شوند. انتقال آنها نیز با مراجعه به سازمان مربوط به همان کالا انجام می گردد. به عنوان مثال، تنظیم یا انتقال سند خودرو در دفاتر تنظیم پلاک و یا اسناد ملکی در سازمان ثبت و اسناد کشور صورت می گیرد.

 دعاوی مرتبط با هر یک از این موارد را می توان از طریق مراجعه به بهترین وکیل در حوزه مربوطه رفع و رجوع کرد. بهترین وکیل ملکی در مشهد، تهران یا سایر شهرها از بروز مشکلات احتمالی امور ملکی جلوگیری می کند و دعاوی حقوقی و کیفری ملکی را حل و فصل می نماید.

سند وکالتی چیست؟

سند وکالتی-02

سند وکالتی یکی از اسناد پرکاربرد با اعتباری کامل و بالا برای حل مشکلات پیش روی خریدار و فروشنده است. این اسناد شامل وکالت نامه اعطا شده از سوی خریدار به فروشنده است تا بتواند کارهایی از جمله انتقال سند را در مورد یک کالای خاص انجام دهد. اسناد وکالتی کاملا معتبر هستند و در مراجع و محاکم قضایی قابل استناد می باشند.

تنظیم اسناد وکالتی به مفهوم اعطای وکالت قانونی در زمینه انتقال مالکیت یک مال معین است. اما تنظیم این اسناد به معنای انتقال قطعی مالکیت کالای مورد نظر نیست.

فرق سند قطعی و وکالتی چیست؟

سند وکالتی و قطعی از جمله اسنادی هستند که این روزها در معاملات کالاهای مختلف به ویژه ملک و خودرو مورد استفاده قرار می گیرند. در زمان استفاده از هر یک از این اسناد لازم است تا با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی اطلاعات لازم را به دست آورید و در نهایت برای انجام کارها اقدام نمایید. در غیر اینصورت با چالش های زیادی مواجه می شوید. بررسی تفاوت این دو سند بخشی از این اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهد.

1. شیوه تنظیم سند

یکی از تفاوت های سند قطعی و وکالتی به نحوه تنظیم آنها برمی گردد. اسناد قطعی شامل سندهایی هستند که تنظیم آنها در سازمان یا دفاتر خاص و مرتبط با کالا انجام می شود. به عنوان مثال، تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر تنظیم پلاک و تنظیم سند قطعی ملک در سازمان اسناد رسمی کشور انجام می شود. خریداران برای تنظیم سند قطعی هر یک از این کالاها باید در سازمان مربوطه حاضر شوند. در حالیکه اسناد وکالتی سندهایی هستند که تنظیم آنها نیاز به حضور در سازمانی خاص را ندارد و با حضور در دفاتر ثبت اسناد انجام می شود.

به عنوان مثال، برای تنظیم قرارداد پیش فروش یک ساختمان فروشنده و خریدار در دفاتر ثبت اسناد حاضر می شوند و قرارداد به صورت رسمی منعقد می شود. با تنظیم این سند خریدار از طرف فروشنده وکالت دریافت می کند تا در صورتی که فروشنده جهت تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار امتناع ورزید، با حضور در دفتر ثبت اسناد رسمی سند مالکیت را به نام خودش صادر کند .

2. مدارک مورد نیاز

در مبحث فرق سند قطعی و وکالتی باید به تفاوت این دو در مدارک مورد نیاز نیز اشاره کرد. به طور کلی، در تنظیم اسناد وکالتی اسناد کمتری مورد نیاز است. در حالیکه وجود برخی از مدارک برای تنظیم اسناد قطعی ضروری است، در زمان تنظیم اسناد وکالتی نیازی به وجود آنها نیست.

به عنوان مثال، مدارک مورد نیاز در انتقال سند قطعی و سند وکالت فروش ملک عبارتند از:

مدارک سند وکالت فروش ملک:

 • شناسنامه و کارت ملی مالک
 • بنچاق انتقال ملک به نام مالک فعلی
 • سند مالکیت منگوله دار
 • کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل

مدارک انتقال سند ملک:

 • شناسنامه، کارت ملی و کد پستی طرفین معامله
 • گواهی پایان کار
 • استعلام ثبتی
 • سند مالکیت
 • صورت مجلس تفکیکی
 • سند قطعی ملک

3. مدت زمان تنظیم سند

اسناد وکالتی به صورت مدت دار تنظیم می گردند. در این اسناد تاریخ مشخصی برای تنظیم سند در نظر گرفته می شود و پس از پایان یافتن این تاریخ از اعتبار ساقط می شوند؛ در حالیکه اسناد قطعی فاقد محدودیت زمانی هستند و به صورت دائمی تنظیم می شوند.

دارنده وکالت نامه برای تنظیم سند قطعی کالا باید پیش از پایان یافتن مدت زمان اعتبار آن اقدام نماید، در غیر اینصورت صدور این سند امکان پذیر نیست.

4. مقررات یا موارد مندرج در اسناد وکالتی و قطعی

به طور تقریبی مقررات درج شده در اسناد قطعی برای خرید و فروش تمام کالاها یکسان است. در حالیکه در اسناد وکالتی بر اساس نوع کالا بندها و تبصره های متفاوتی در سند درج می شود.

به لحاظ حقوقی فردی به عنوان مالک کالا تعریف می شود که تنظیم سند رسمی قطعی به نام او انجام شده و نام او در دفتر ثبت اسناد به عنوان مالک ذکر شده است. این در حالی است که تنظیم سند وکالتی به معنای تنظیم قطعی مالکیت کالا نیست و تنها تعهدی برای خریدار ایجاد می کند تا بتواند مقدمات تنظیم سند قطعی را با نام خود فراهم کند.

5. اعتبار سند در مراجع قضایی

از نظر حقوقی فرق قطعی و وکالتی

مورد مهم دیگر در زمینه فرق سند قطعی و وکالتی اعتبار این اسناد در محاکم قضایی است. در این زمینه باید بیان کرد که اسناد قطعی رسمی و لازم الاجرا هستند. در شرایطی که تودیع وثیقه در مراجع قضایی از جمله بانک، دادگاه و … مورد نیاز باشد این اسناد قابل ارائه هستند. در حالی که اسناد وکالتی از این ویژگی برخوردار نیستند.

فرق سند قطعی با وکالتی

فرق سند قطعی و وکالتی به خصوص فرق وکالت فروش با سند قطعی، به مواردی چون شیوه و مدت زمان تنظیم سند، مدارک مورد نیاز، اعتبار سند و موارد مندرج در آن مربوط می شود.

 • تنظیم اسناد قطعی در سازمان یا دفاتر خاص و مرتبط با کالا انجام می شود؛ اما اسناد وکالتی در دفاتر ثبت اسناد تنظیم می شوند.
 • در  اسناد وکالتی انجام کارها از جمله انتقال سند رسمی، پرداخت بدهی های خودرو یا ملک و … به خریدار واگذار می شود. خریدار نیز به نمایندگی از طرف فروشنده می تواند ضمن حضور در دفاتر ثبت اسناد رسمی، سند مالکیت رسمی را به نام خود یا شخص ثالث تنظیم کند.
 •  در حالیکه اسناد وکالتی به صورت موقت تنظیم می شوند و پس از پایان یافتن مدت ذکر شده در سند از اعتبار ساقط می گردند، اسناد قطعی از اعتبار دائمی برخوردار هستند و تا زمانی که به لحاظ قانونی ابطال یا فسخ نشوند، رسمی و لازم الاجرا می باشند.
 • مقررات درج شده در اسناد قطعی در تمام معاملات تقریبا یکسان است، در حالیکه موارد مندرج در اسناد وکالتی با توجه به ماهیت کالا متفاوت است.

سوالات متداول در خصوص فرق سند قطعی و وکالتی

در چه مواردی بهتر است از سند قطعی استفاده کنیم؟

زمانیکه بناست مالکیت یک ملک یا دارایی را به طور کامل به یک شخص منتقل کنیم و همچنین هنگامی که به دنبال امنیت و اعتبار قانونی بالایی برای سند مالکیت هستید.

در صورت بروز اختلاف در مورد سند قطعی یا وکالتی، چه باید کرد؟

برای حل اختلاف اینگونه اختلافات، نیاز است به مراجع قضایی مراجعه نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
پیمایش به بالا