شکایت چک برگشتی چقدر طول میکشد؟ {با حضور و عدم حضور وکیل}

شکایت چک برگشتی چقدر طول میکشد

شکایت چک برگشتی چقدر طول میکشد؟ با توجه به مواردی چون حضور یا عدم حضور وکیل در پرونده و شناخت شاکی از قوانین این حوزه بازه زمانی شش ماهه تا یک ساله در این موضوع تعریف می شود. اگر اطلاعات کافی درباره پیگیری این پرونده ها ندارید، با مشاورین یک موسسه حقوقی در ارتباط باشید. با مراجعه به بهترین وکیل کیفری در مشهد، تهران و یا شهر محل سکونت تان با چالش کمتری در این نوع پرونده ها مواجه خواهید شد و زودتر به نتیجه خواهید رسید.

شکایت چک برگشتی چقدر طول میکشد؟

به طور کلی فرایند شکایت برای چک برگشتی زمان بر است. این پروسه با توجه به نوع چک و اقدام برای شکایت با حضور وکیل و یا بدون حضور ایشان متفاوت است.

چک برگشتی صیادی و مدت زمان شکایت از آن

چک برگشتی صیادی و مدت زمان شکایت از آن

مدت زمان شکایت از این نوع چک (اگر در سامانه صیاد ثبت شده باشد) با توجه به اینکه مرحله رسیدگی و تشکیل دادگاه در این نوع چک ها حذف شده و مستقیماً اجرائیه صادر می شود، در نتیجه رسیدگی در مدت زمان کوتاهی انجام می شود. البته در صورت مجرب بودن خواهان و حضور وکیل در این پرونده، شکایت در مدت زمانی کمتری هم انجام می شود .

مدت زمان شکایت چک برگشتی با حضور وکیل

دارنده چک می تواند در موعد سررسید چک به بانک مراجعه کند و مبلغ آن را دریافت نماید؛ البته مشروط بر آنکه صادر کننده چک مبلغ مورد نظر را در حساب جاری چک واریز کرده باشد. در غیر اینصورت، دارنده چک می تواند با طی کردن مراحل قانونی چک آن را برگشت بزند. اما شکایت برای چک برگشتی بدون حضور فردی آشنا با قوانین این حوزه کاری غالبا دشوار است.

بسیاری از افراد به دلیل نداشتن شناخت و اطلاعات کافی در مورد قوانین شکایت این حوزه، ممکن است در محدوده زمانی خارج از زمان بندی برای شکایت وارد عمل شوند که در این شرایط به نتیجه نخواهند رسید. حتی ممکن است دارنده چک در بازه زمانی تعیین شده برای شکایت اقدام کند، اما به همان دلیل ذکر شده قبل، پروسه شکایت و رسیدگی به آن زمان بر شود.

دریافت مشاوره و راهنمایی از وکیل در مراحل انجام شکایت برای چک برگشتی مدت زمان این فرایند را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. همراه بودن وکیل در این پرونده جهت راهنمایی کمک می کند تا انجام مراحل مختلف این فرایند از مرحله تنظیم شکایت تا ثبت دادخواست و وصول چک برگشتی در مدت زمانی کوتاه انجام می شود.

 وکیل به دلیل آشنا بودن با قوانین، برای انجام اقداماتی چون دریافت گواهی از بانک و تنظیم شکایت کیفری به موقع عمل می کند. در نتیجه در بازه زمانی کمتری رای دادگاه جهت پرداخت مبلغ چک از طریق صادرکننده آن دریافت خواهد شد.

  • وکیل چک می تواند ضمن استعلام لیست اموال فرد صادر کننده چک جهت توقیف کردن اموال او اقدام کند. همین امر سرعت رسیدگی به پرونده مورد بحث را افزایش می دهد.

مدت زمان شکایت چک برگشتی بدون حضور وکیل

با توجه به ناآشنا بودن اکثر متقاضیان با قوانین کیفری و شکایت در این حوزه، حضور وکیل چک برای پیگیری امور امری ضروری خواهد بود. افراد مختلف به دلیل ناآگاهی و عدم اطلاعات کافی درباره قوانین شکایت ممکن است تا بیش از شش ماه درگیر مراحل شکایت و پیگیری امور مرتبط با آن شوند. این در حالی است که دریافت مشاوره های رایگان و یا مراجعه به یک وکیل می تواند فرایند شکایت را در مدتی کوتاه تر و با کمترین چالش پیش ببرد.

مهلت شکایت از چک برگشتی

مهلت زمانی شکایت از چک برگشتی با توجه به نوع آن، یعنی کیفری یا حقوقی بودن چک، متفاوت است. بر این اساس مهلت شکایت به صورت زیر تعریف می شود.

مهلت شکایت کیفری از چک برگشتی

در قانون برای این نوع شکایت دو بازه زمانی شش ماهه تعریف شده است. به این صورت که دارنده چک باید ظرف مدت زمان شش ماه از تاریخ صدور چک برای برگشت زدن و دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک اقدام کند. در غیر اینصورت، امکان ثبت شکایت کیفری برای او وجود ندارد.

در شرایطی که دارنده چک طی شش ماه اعلام شده برای دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک اقدام کند، یک مهلت شش ماهه دیگر به او داده می شود تا برای مراجعه به دادسرا و شکایت کیفری اقدام کند.

  • چنانچه در این دو بازه شش ماهه داده شده، گواهی عدم پرداخت چک دریافت نشده باشد و برای مراحل شکایت کیفری نیز اقدام نگردد، شکایت کیفری از چک برای فرد شاکی امکان پذیر نیست. در این شرایط دارنده چک باید از روش های ثبتی یا حقوقی پیگیر وصل چک خود شود.
  • نکته بسیار مهم در خصوص امکان شکایت کیفری از چک بلامحل این است که نباید تاریخ صدور و تاریخ سر رسید متفاوت باشد. یعنی اگر تاریخ صدور متفاوت از تاریخ سر رسید باشد، چک جنبه کیفری ندارد.

مهلت شکایت حقوقی از چک برگشتی

شکایت حقوقی از چک شامل چک های شرطی، چک های سفید امضا، وعده دار و صادر شده برای تضمین می شود. در این نوع شکایت برای آنکه دارنده چک بتواحد از کلیه مزایای سند تجاری بهره مند گردد می بایست ظرف مدت ۵ سال اقدامات حقوقی لازم را برای وصول مبلغ چک انجام دهد، در غیر این صورت چک وصف تجاری خود را از دست داده و دارنده از مزایای آن از جمله خسارات تاخیر تادیه، امکان شکایات از ضامنین و… محروم می گردد. 

شکایت کیفری یا حقوقی؟ کدام یک برای چک برگشتی بهتر است؟

یک پاسخ کلی برای این پرسش وجود ندارد. با توجه به شرایط چک و پاسخ به این پرسش که تنظیم دادخواست تا به نتیجه رسیدن شکایت چک برگشتی چقدر طول میکشد و دیگر موارد مربوطه می توان برای تنظیم دادخواست کیفری یا حقوقی چک تصمیم گیری کرد.

به این نکته باید توجه داشت که شکایت کیفری تنها راه وصول چک از طریق دادگاه نیست. در شرایطی که این شکایت موفقیت آمیز باشد، از سوی دادگاه حکمی مبنی بر پرداخت وجه مطالبه شده از سوی دارنده چک صادر نمی شود. در این شرایط تنها حکم صادر شده، حکم مجازات به حبس خوانده است(علیرغم عدم صدور حکم پرداخت مبلغ چک، صادرکننده چک به دلیل ترس از تبعات، مبلغ چک را داوطلبانه پرداخت می کند.)

 صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ چک تنها منوط به تکمیل فرم دادخواست مربوط از سوی خواهان و پرداخت هزینه دادرسی از طریق مراحل قانونی آن به دادگاه است.

در پایان

شکایت چک برگشتی چقدر طول میکشد؟ در بدترین حالت این فرایند به مدت یک سال طول می کشد؛ منظور شرایطی است که شاکی اطلاعات کافی ندارد و پرونده بدون حضور وکیل مراحل خود را طی می کند. اما در شرایطی که ثبت دادخواست و شکایت و پیگیری امور توسط وکیل انجام شود، این مدت زمان کمتر می شود. با توجه به آشنا بودن وکیل با قوانین و انجام به موقع اقداماتی چون دریافت گواهی از بانک و تنظیم شکایت کیفری، در بازه زمانی کمتر از شش ماه پرونده به نتیجه می رسد و در خصوص چک های صیادی ثبت شده این مدت به کمتر از یک ماه کاهش می یاید.

مهلت زمانی شکایت از چک برگشتی با توجه به کیفری یا حقوقی بودن چک متفاوت است. برای شکایت کیفری دو بازه زمانی شش ماهه تعریف می شود.

دارنده چک باید در مدت زمان شش ماه از تاریخ صدور چک برای برگشت زدن و دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک اقدام کند. در  اینصورت طی یک مهلت شش ماهه دیگر  دارنده چک می تواند برای دادسرا و شکایت کیفری اقدام کند. اگر در این دو بازه شش ماهه برای دریافت گواهی عدم پرداخت چک و مراحل شکایت اقدام نگردد، امکان ثبت شکایت کیفری برای دارنده چک وجود ندارد.

اگر با معضل شکایت از چک برگشتی مواجه هستید و اطلاعات کافی درباره پیگیری این پرونده ندارید، بهتر است قبل از هر اقدامی مشاوره دریافت کنید. گروه حقوقی رامین پورعطا آماده ارائه مشاوره در این حوزه و سایر موضوعات حقوقی به شما می باشد.

سوال متداول

حکم جلب چک برگشتی چقدر طول میکشد؟

پاسخ به این سوال با توجه به مدت زمان تنظیم شکایت تعیین می شود. هر چه این فرایند در مدت زمان بیشتری انجام شود، گرفتن حکم جلب نیز به زمان بیشتری احتیاج خواهد داشت.

مدت زمان تسویه چک برگشتی چقدر است؟

پس از انجام اقدامات لازم برای شکایت، دارنده چک 10 روز مهلت دارد تا چک را تسویه کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
پیمایش به بالا